Daylux Kazan

Premix Brülörlü Tam Yoğuşmalı Yer Tipi Kazan

Yer Tipi Yoğuşmalı Kazan

  Daylux Yer Tipi Yoğuşmalı Kazan Üstün Özellikleri

 • 200 kW, 270 kW, 340 kW, 410 kW, 480 kW, 550 kW
 • Entegre kaskad kontrol ünitesi ile 16 cihaza kadar kontrol olanağı (8800 kW)
 • Premix yoğuşma teknolojisi ile %107’e varan yüksek yoğuşma teknolojisi ile düşük yakıt sarfiyatı
 • Düşük emisyon oranları: Sınıf 5 (CO< 100 ppm )
 • Genis modülasyon aralıgı 1:7’e kadar*
 • Cihazın çalışma fonksiyonlarının izlenebildiği Türkçe menülü LCD ekran
 • 6 bar çalısma basıncı
 • Al-Si-Mg alasımlı esanjör ile yüksek korozyon direnci ve ısıl kararlılık
 • Entegre günes paneli kontrol olanagı
 • Çoklu ısıtma zonlarını kontrol seçenekleri
 • Uzaktan kontrol üniteleri ile saglanan yüksek konfor
 • Günlük ve haftalık bazda çalısma zamanı programlama
 • Seri PC baglantısı
 • CE sertifikalı ve 2 yıl garantilidir
 • Delta-T ısı esanjörü koruması
 • Donma ve bakteri (Lejyonella) koruma özellikleri
 • Dahili BUS devresi
Daylux Yoğuşmalı Kazan

Yoğuşma Teknolojisi

Yanma reaksiyonu sonucu ortaya çıkan su buharı buhar fazında bacadan atılırsa elde edilen ısı miktarı alt ısıl degeri, sıvı fazına dönüşürse elde edilen ısı miktarı üst ısıl degeri olusturur. Yogusma teknolojisinde buharı yogusturan özel ısı esanjör yapısı ile bu gizli buharlasma ısısından yararlanılarak % 107’a varan verim degerleri elde edilir ve yüksek oranda yakıt tasarrufu saglanır.

Aynı zamanda baca sıcaklıgının düsmesi ile emisyon degerlerinde azalmalar görülür; CO % 80 ve NOx % 90’ a varan oranda düser. Bu sayede sistem çevreci bir özellige de sahiptir

Daylux Yoğuşmalı Kazan

Gerçek Kaskad Sistem

Gerçek kaskad sistem, cihazların bireysel olarak veya kaskad sistem içerisinde senkronize olarak faaliyet gösteren bir sistemi ifade etmektedir. Bu sayede cihazların yedekli olarak çalışması ile işletme ve bakım kolaylığı sağlanır. Ancak kaskad sistemin harici kontrol paneli ile kontrolü kontrol panelinde oluşabilecek bir arızadan ötürü sistemin tamamen durmasına sebep olur, dolayısıyla kaskad sistem mantığına terstir. Daylux duvar tipi yoğuşmalı kazanlar ara modul ile haberleşmeyi sağlayarak tüm cihazların aynı bilgiye sahip olmalarını sağlar.

 • Cihaz üzerinden 16’lı
  kaskad kontrolü
 • Entegre BUS ile
  cihazlar arası iletisim
 • Kontrol

Elektronik Kontrol Ünitesi

Elektronik kontrol ünitesi ile tüm kazan parametrelerinin kontrolü yapılabilmekte ve 16’li kaskada kadar kaskad kontrolü kazan üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca kaskad sistemde cihazlar arası iletişimi sağlayan OCI 345 modül kullanılmaktadır. Bu modül kaskad yapılan sistemlerde cihaz adedi kadar kullanılmalıdır. Cihazlar arası bağlantı sadece elektriksel olarak yapılmaktadır

 • • Kaskad kontrol ünitesi ile 16 cihaza kadar kontrol
 • • Entegre BUS özeliği ile diğer cihazlarla iletişim kurabilme
 • • Türkçe menülü LCD ekran
 • • Cihaz üzerinden haftalık programlama imkanı
 • • Primer devre sirkülasyon pompası, sistem pompası ve boyler pompası kontrolü
 • • Dış Havaya Bağlı Çalışma: Dış havanın sıcaklığına göre kazanın hangi sıcaklıkta çalışması gerektiğine kendi karar verir.
 • • Otomatik Gündüz-Gece Çalışma Modu: Gece saatlerinde talep sıcaklığı otomatik olarak düşürülür.
 • • Kaskad Çalışmada) Devreye Erken Gir – Devreden Geç Çık Senaryosu: Yoğuşmalı kazanlar düşük sıcaklıklarda maksimum verimle çalışır. Bunu sağlamak için kazanlar, aynı anda erken devreye sokulur, modülasyon sayesinde minimum tüketimde geç devreden çıkarılır.
 • • Kaskad çalışmada) Eş Yaşlandırma: Kazanlar eşit sürede çalıştırılır.
Daylux Yoğuşmalı Kazan

Alüminyum Isı Esanjörü

Airfel duvar tipi yoğuşmalı kazanların ısı eşanjörleri, yüksek kalite alüminyum döküm dilimler ve yardımcı parçaların (yoğuşma tablası, dirsekler vs.) montajı ile oluşur.

 • • Al-Si-Mg alaşımlı döküm parçalardan oluşur.
 • • Geliştirilmiş ısı transfer yüzeyi ile yüksek verimli özel bir tasarıma sahiptir.
 • • Özel alaşım sayesinde korozyon direnci ve ısı iletkenliği çok yüksektir.
 • • Özel ısı kanatçıklarının kendi kendini temizleyecek şekilde tasarlanması sayesinde yanma odasının tıkanma riski yok denecek kadar azdır.
Daylux Yoğuşmalı Kazan

Premix Brülör ve Modülasyonlu Fan

Ön karışımlı Premix brülör ile tam yanmanın gerçekleştirilebilmesi için gerekli stokiyometrik oran(hava/yakıt oranı) elde edilebilmektedir. Yanma reaksiyonu için ısıl ihtiyaca bağlı olarak gereken gaz miktarına göre ihtiyaç duyulan hava miktarı modülasyonlu fan yapısı ile emilerek premix brülör yapısı sayesinde ön karışım sağlanır ve yanma yüksek verimde gerçekleştirilir. Bu sayede premix brülörlü bu cihazda %109 (50/30 C) verim değerine ulaşılabilmektedir.

Daylux Yoğuşmalı Kazan

Tesisatta Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • • Sistem primer devresinde oksijen bariyersiz plastik borulama olmamalıdır.
 • • Kazan alt bağlantı kitinde gidiş hattında sabit ayarlı 6 bar emniyet ventili, dönüş hattında primer devre sirkülasyon pompası, kaskad sistemlerde geri kaçışları önlemek için dönüş hattında çekvalf, gidiş ve dönüş hatlarında küresel vana kullanımı gereklidir.
 • • Oksijen bariyersiz boru kullanılan sistemlerde tesisatta oluşabilecek hava ve korozyonun kazanı etkilemesini önlemek için mutlaka plakalı ısı eşanjörü kullanılmalıdır.
 • • Kazan max. çalışma basıncı 6 bar’dır. Sistem basıncı bu basıncın üzerinde ise mutlaka denge kabı yerine plakalı ısı eşanjörü kullanımı gereklidir.
 • • Kazan içerisinde genleşme tankı olmadığından mutlaka her bir cihaz için cihaz kapasitesine uygun harici genleşme tankı kullanımı gereklidir.
 • • Plakalı eşanjörlü sistemde sekonder devrede işletmenin sağlıklı çalışabilmesi için sistem basıncı dikkate alınarak sabit ayarlı emniyet ventili kullanımı gereklidir.
 • • Genleşme tankları önüne konacak vanaların kilitli vana olması gereklidir.
 • • Tesisatta sıcak su boyleri mevcut ise boyler çalışma basıncı dikkate alınarak soğuk su giriş hattı üzerinde uygun basınçta sabit ayarlı emniyet ventili, manometre ve basınç düşürücü komponentlerin kullanılması gereklidir.
 • • Denge kabının üst kısmında sistemde oluşabilecek havanın tahliyesi için otomatik hava prüjörü kullanımı, alt kısmında temizlik amaçlı bir boşaltma vanası kullanımı gereklidir.
 • • Plakalı ısı eşanjörlü sistemlerde primer devrede oluşabilecek havanın tahliye edilebilmesi için hava tahliye prüjörü olmasında fayda vardır.
 • • Tesisatta oluşabilecek havanın tahliyesi için sistem gidiş hattında hava ayırıcının, tesisatta oluşabilecek tortu ve pisliğin giderilmesi adına da sistem dönüş hattında tortu ve pislik tutucunun kullanılması gereklidir.

Kontrol Aksesuarları

Kontrol Aksesuarları

En Karmaşık Isıtma Taleplerini Bile Karışılayabilecek Kapasitede Tam Donanımlı Kontrol Ünitesi ile başka bir modül ya da ekipmana gerek kalmadan bir direk ısıtma devresini ve bir pompalı boyler devresini kazan üzerinden kumanda edebilirsiniz.

 • • ON/OFF anahtar
 • • Çalışma göstergesi
 • • Hata göstergesi
 • • Sigorta
 • • Limit termostat(manuel resetli)
 • • Ayar ekranı çıkış tuşu
 • • Sıcaklık ayarlama düğmesi
 • • Ayarlama onay tuşu
 • • Manuel çalışma tuşu
 • • Baca testi çalışma tuşu
 • • Bilgi ekranı tuşu
 • • Mod seçim tuşu(Stand by,konfor,sürekli,çalışma,otomatik çalıştırma)
 • • Ekran
 • • Boyler (kullanım suyu) seçimi tuşu
 • • Reset Tuşu
oda termostatı

OCI 345 Kaskad Modülü

kaskad

OCI 345 Kaskos modülü olup, kaskad yapılacak uygulamalarda kazan adeti kadar kullanılması zorunludur.

QAA55 Modulasyonlu Oda Termostatı

oda termostatı

Modülasyonlu oda temostatıdır. Kablolu tiptir. Otomatik mod ile belirlenen zaman programına uygun olarak oda sıcaklığını kontrol eder.

 • - Zaman programına uygun olarak ısıtma modu
 • - ‘’ Konfor ayar degeri’’ ya da ‘’Azaltılmıs ayar degeri’’ (uyku modu) modlarına göre sıcaklık ayar degerleri.

QAZ Daldırma Tip Sensör

daldırma tip sensör

Ntc 10 k daldırma tip sensördür. Boyler, akış ve zone sensörü olarak kullanılır.Direk olarak kazan kontrol panosuna bağlanır.

 • Maksimum 120 m. (1,5 mm² kablo kesiti)
 • Maksimum 80 m. (1 mm² kablo kesiti)
 • maksimum 40 m. (0,5 mm² kablo kesiti)

AVS 75 Zone Modülü

zone modülü

Üç yollu vana kontrolü. Süre seçeneklidir. Bir direkt ısıtmanın dışındaki zonlar içindir. Modülasyon yapabilir. Herhangi bir pompa kontrolü sağlar.

QAC 34 Dıs Hava Sensörü

dış hava sensörü

25 °C de NTC 1000 ohm olarak dıs hava sıcaklıgını tespit ederek degeri kazan elektronik panosuna iletir.

 • Direkt olarak kazan kontrol panosuna baglanır
 • Maksimum 120 m. (1,5 mm² kablo kesiti)
 • Maksimum 80 m. (1 mm² kablo kesiti)
 • Maksimum 40 m. (0,5 mm² kablo kesiti)

QAD Yüzey Tip Sensör

yüzey sensör

NTC 10 kΩ Yüzey Tip Sensördür. Direkt olarak kazan kontrol panosuna bağlanır.

 • Maksimum 120 m. (1,5 mm² kablo kesiti)
 • Maksimum 80 m. (1 mm² kablo kesiti)
 • Maksimum 40 m. (0,5 mm² kablo kesiti)

UZAKTAN YÖNETİM SERVER

Webserver ile cihazların yanında olmadan bulunduğunuz herhangi bir yerden cihaza müdahale edebilir, sistemi izleyebilir, kumanda edebilirsiniz. Bunu iki şekilde, USB bağlantılı ile ya da modem üzerinden yapabilirsiniz.

Webserver ile zaman programı ayarlarından, ısıtma/zone/boyler devreleri kontrollerine, konfigürasyon ayarlarından bakım sürelerini görmeye, çalışma modlarını kontrol etmeye, ısı üretim ve tüketim değerlerini izlemeye kadar geniş bir yelpazede kumanda olanağına sahip olabilirsiniz.

MODBUS

Modbus ile yönetilen akıllı binalara sisteminizi RVS61 panel ve OCI350 ile dahil edebilir, uzaktan yönetim imkanlarına sahip olabilirsiniz.

İLETİŞİM

+90 (850) 200 77 00
Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sok. No:20/A 34848 Maltepe / İSTANBUL